இரு இணைப்புகள்

அனைத்துலக செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் மூலம் வன்னியிலுள்ள தமிழ் மக்களுக்கு பொருள் உதவி செய்ய விரும்புவோர் கீழேயுள்ள இணைப்பில் சென்று கடன் அட்டை மூலம் நன்கொடை அளிக்கலாம். 'Programme' என்னுமிடத்தில் Sri Lanka என்று தேர்வு செய்வது முக்கியம்.

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList2/Help_the_ICRC

கீழேயுள்ள இணைப்பில் உள்ள 'இறுதி யுத்தம்' என்னும் காணொளியை இதுவரைப் பார்க்காத தமிழகத் தமிழர்களை அதை பார்க்குமாறும், அதன் நோக்கங்களுடன் உடன்பாடு இருந்தால் நண்பர்களுக்கு அறியத்தருமாறும் வேண்டுகிறேன்.

http://www.tamilsforobama.com/Final_War.html

நன்றி.